Follow us on Twitter:
Accenture-digital-knowledge-worker-collaboration-Blogpodium

Every business is a digital business, every worker is a knowledge worker

Elija embodies the idea that every worker is a knowledge worker, and that every company is a digital company. Yet many companies fail to capture the knowledge that their fieldworkers poses. ...
Read the full article
Fleur Klijnsmit Change Management Accenture Blogpodium

People & animals hate change

Change management is a topic that is high on the executive agenda for several years. And although change is a natural part of our lives, people (and animals) don’t like change and stick to their habits. ...
Read the full article

Digital Government: embrace digital for innovation

July 15th, 2014 by Pieter Paul van Oerle

Digital government accenture blogpodiumCompanies perform better when governments actively invest in a climate that lets innovation thrive, according to research conducted by Accenture. What appears from this research is that innovation rich countries have a strong competitive position compared to innovation low countries. Digitalization is one of the drivers of innovation.

To gain more insight, I interviewed two Dutch executives of different government agencies on how they believe digitalization in the public sector will develop in upcoming years. The executives surveyed, Ron Kolkman and Simon Sibma, are both jury members for the Accenture Innovation Awards 2014.

Ron Kolkman - CIO at Het Kadaster.
According to Ron Kolkman governments will embrace digital rapidly.

“Anyone who is employed by the government realizes that digital is the future. The developments go very rapidly and the impact (for public services) will be huge, which moreover is the case already. The reason why the impact is so great is that all the fundaments of the state are affected by digitalization.”

Read the rest of this entry »

Read the full article

Beheersing en beïnvloeding vanuit ICT

July 8th, 2014 by Remco Batelaan

Untitled-1Kennis is macht, al is het natuurlijk te simplistisch gedacht om ervan uit te gaan dat informatie of specialistische kennis het hebben van macht impliceert. Kennis is een noodzakelijke, maar niet een afdoende voorwaarde voor daadwerkelijke invloed. Probleem is nu dat informatie kan worden geïsoleerd en de toegang tot informatie kan worden gemonopoliseerd. Een voor de hand liggende manier om dit te realiseren is geheimhouding door middel van dezelfde (coderings)technieken waarmee privacy van persoonlijke gegevens wordt beschermd.

Kennis leidt tot macht, en macht leidt tot kennis
Wezenlijker is dat de hedendaagse ICT zelf monopolieposities in de hand werkt. Informatie en de verwerking daarvan worden in toenemende mate complexer en specialistischer, hetgeen betekent dat steeds minder mensen toegang hebben tot steeds meer informatie. Wil informatie een rol spelen in een democratisch machtsspel, dan moet een open infrastructuur aanwezig zijn voor de productie, verwerking, opslag en verspreiding van die informatie. Echter deze voorzieningen zijn ongelijk verdeeld. Wie of wat macht heeft in de maatschappij, zal door de toenemende ICT meer invloed krijgen dan voorheen denkbaar was.

Niet alleen kan kennis leiden tot macht, maar omgekeerd evenredig verschaffen macht en geld toegang tot kennis. Deze ongelijke verdeling is zowel lokaal als mondiaal zichtbaar. De wereldwijde computernetwerken omspannen slechts een deel van de wereld.

Read the full article